Wednesday, January 9, 2013

Small Book, Big Story :-)

 Notebook of size 21 x 13 cm, it has a strong laminated paper cover and 124 pages.
Кратка история в три картинки за това как зеленчуците и този път останаха цяли :))

Отдавна чакана вечер е това. В зората на пролетта стари приятели се срещат отново след дълга раздяла. Огънят гори а с него пламват и магическите пролетни заклинания, които ще помогнат на новите растения да израстнат. Увлечени в разкази от изминалите зимни приключения живоните съвсем не забелязват, че заедно с пролетта са събудили и вечерята си... Това са грижливо подредените около огъня зеленчуци и семена окошката не е за ядене!!!).
Зеленчуците трперят от страх в тъмнината защото знаят каква съдба ги очаква. За тяхен късмет тази нощ животните ще си легнат гладни... и жадни, а огънят ще бъде сразен от водата в стомната. 
Някой е прекалил със заклинянията мисля...
 
 
***
Somebody will starving tonight
What may happen when you use the wrong magic words!

 
Some old friends met to celebrate the upcoming spring and to help the new growing plants with some good magic words too. These words are very powerful and woke the vegetables intended for supper. They were scared to death because they suspected what was planned for them. For the vegetables luck the water in the jug was awoken too and defeated the fire. Unfortunately the animals ended up with no warmth and nothing to eat for the night...

No comments:

Post a Comment