Monday, August 4, 2014

Weinelessa as a soft toyWeinelessa-The Weeping one
 
Weinelessa is the animal of the strongest and deepest emotions. After her winter sleep she wakes up to accompany the spring to get started. After the long hibernation her first walk ist the most emotional one. She jumps with joy on the black damp earth and welcomes every tree and bush on her way. So many reunions with old friends on a day brings her to tears of joy. That is why they call her “Weinelessa” - “the weeping one”. For the earth Weinelessa's tears are important, especially for the yet sleeping but upcoming plants. Her tears will give them more colour and endurance so that the plants would still have power to bloom in the fall.

Weinelessa needs her long sleep because it is her nourishment too.

Up to this moment I only know Weinelessas with fur coloured in delicate green or blue nuances. The blue are the younger ones whose fur slowly changes to green in the course of time. At the beginning of teir life it appears as if they were transparent and you could take them for ghosts because they often fuse with the sky colour. 

The Weinelessas climb trees with great pleasure but they like to explore deep caves as well. They like to settle down in places close to water – lakes and riversides are their prefered places. Usually Weinelessas cave is crowded by different flowers depending on the season...

They get along with all creatures and especially water magic animals. 

Often Grizlin and Weinelessa travel together, those trips could easily take a whole season. They collect different sorts of seeds, roots and bulbs from the new lakes and rivers they visit. You can recognise a water house of a Grizlin – the lake is full of all sorts of plants.

Became it difficult for you to laugh in the last time? And are there no tears anymore?

If your emotions are frozen like the water in winter and under the ice crust you can perceive only vague shadows reminding you of your memories, Weinelessa could inspire you to rediscover beauty in all its facets. She can help you to break the ice, to enjoy the spring and to be yourself again.


Вайнелеса-Плачещата


Вайнелеса е животно на силните и гранични емоции. След дълбок зимен сън тя се събужда, за да предизвести идването на пролетта. Тогава прави своята първа разходка из гората, която е и най-емоционална. Тя подскача по влажната и тъмна земя и поздравява всяко дърво и храст по пътя си. Многото срещи със стари приятели често я просълзяват и от там идва и името й, Плачещата. Сълзите й са важни за земята и бъдещите растения, които все още са скрити и спят. Те придават повече багри и трайност на цветята, които ще цъфтят неуморно и през есента.

Вайнелеса има нужда от дълъг сън, тъй като се храни от него.

Досега съм срещала само Вайнелеси в нежно синьо и зелено. В началото на живота си те изглеждат като безплътни. Човек би помислил, че са привидения, защото често се сливат с цвета на небето. После, с течение на годините, козинката им постепенно става зелена.

Вайнелесите с удоволствие се катерят по дървета и влизат в дълбоки пещери, най-често обаче се заселват до вода - край езера и реки. Малката им хралупа е претъпкана с различни цветове, според сезона. Разбират се чудесно с всички същества и най-вече с водните животни.

Гризлин и Вайнелеса събират семена от водоемите и предприемат дълги пътешествия, които могат да траят цял сезон. Езеро, в което живее Гризлин, се познава лесно, защото винаги е препълнено с всевъзможни видове цветове и водни лилии.

Ако напоследък ви е трудно да се усмихвате, но ви се струва, че сте забравили и да плачете. Ако емоциите ви са като дълбоки води под студен лед, странно напомнят че сте били или можете да бъдете други. Ако ви се иска, но не се получава, ако не знаете как и защо сте изгубили връзката със себе си. Тогава една Вайнелеса ще ви подтикне да се преоткриете и предано ще ви съпровожда по пътя към най-съкровените места във вас самите. Вайнелеса ще ви вдъхнови за красотата във всичките й измерения, ще ви помогне да стопите ледовете и да почувствате отново пролетта да бъдете себе си.


No comments:

Post a Comment